Kim jesteśmy?


Jesteśmy małą, rodzinną firmą
wyspecjalizowaną w tworzeniu specjalistycznego oprogramowania dokładnie pod potrzeby Klienta. Działalność rozpoczeliśmy pod koniec 1996 roku i do tej pory niezmiennie przyświecają nam te same cele i idee - aby wykonywać swoją pracę rzetelnie i solidnie tak, by dostarczyć wygodny i użyteczny produkt.

Kontrolujemy cały cykl życia projektu, dzięki czemu:
  • wiemy co analityk miał na myśli ustalając potrzeby końcowego produktu,
  • możemy dopilnować, żeby dostarczony system spełniał założenia analizy,
  • wiemy jakie poczynić założenia przy testach funkcjonalnych oraz poza fukncjonalnych,
  • jesteśmy świadomi co wdrażamy, jakie są możliwości systemu oraz co i jak można zmienić,
  • potrafimy zapewnić najlepsze wsparcie po wdrożeniowe aż do końca życia systemu.
Swoje usługi świadczymy także jako podwykonawca dla takich firm jak Infovide-Matrix S.A.