Nasi kluczowi Klienci


Infovide-Matrix S.A.


Podstawowym obszarem są usługi świadczone jako firma podwykonawcza.
Dodatkowo dostarczyliśmy kilka systemów wewenętrznych na potrzeby wewnętrzne Infovide-Matrix S.A.

Europcar Polska

Od kilkunastu lat dostarczamy podstawowe narzędzia umożliwiające sprawną obsługę wynajmu aut, rozliczeń, raportowania i monitoringu.