System wynajmowania pojazdów dla Europcar Polska


Pierwsza wersja powstała w 1998 roku i była użytkowana przez kolejne 8 lat. W 2007 roku wykonaliśmy nową wersję, która całkowicie zastąpiła poprzednią. Rok 2011 przyniósł dalszy rozwój systemu, wdrożenie nowych procesów biznesowych oraz zwiększenie automatyzacji wykonywanych zadań.

Europcar jest międzynarodową firmą świadczącą usługi krótko i długo-terminowego wynajmu samochodów. Posiadają kilkanaście oddziałów rozmieszczonych w całym kraju na lotniskach oraz centrach miast.

System musiałi zapewnić przepływ informacji pomiędzy wszystkimi oddziałami, umożliwiać rezerwację, wynajem, podmianę, zwrot oraz rozliczenie usługi. Podstawowym aspektem złożoności systemu jest jego elastyczność w konfiuracji produktów, procesów biznesowych oraz raportowania.

Produkt został zaprojektowany tak, aby wspomóc pracę na każdym etapie:
 • rezerwacja (indywidualna oraz import danych z sytemu centralnego GreenWay)
 • wynajem
 • podmiany (np. powypadkowe)
 • zdawanie
 • rozliczanie (fakturowanie)
 • rozliczenia międzynarodowe
 • raportowanie na potrzeby wewnętrzne oraz pozostałych krajów w ramach sieci Europcar

Na końcowe rozwiązanie składają się m.in.:
 • aplikacja serwerowa (JBoss + Tomcat wspomagający),
 • kolejki komunikacyjne JMS,
 • 3 bazy danych PostgreSQL,
 • silnik procesowy BPM (Activiti),
 • moduły importu danych z systemu matki wykorzystujące protokół Axway,
 • aplikacje klienckie napisane w Javie rozprowadzane z wykorzystaniem Java Web Start,
 • moduły eksportu danych do zewnętrznych systemów finansowych,
 • środowisko raportowe QlikView,
 • moduł tworzenia dokumentów z eksportem do pdf'a (iText, Apache FOP, xslt),
 • podsystem zarządzania kopiami bezpieczeństwa.