Wykorzystywane technologie


W zależności od projektu oraz potrzeb lub życzeń Klienta korzystamy m.in. z:
 • JSE oraz JEE - dwa najważniejsze standardy dzisiejszych rozwiązań,
 • Kontenery servletów oraz serwery aplikacyjne - m.in. Tomcat i JBoss,
 • Relacyjne bazy SQL, m.in.: Oracle, PostgreSQL, MSSQL, Sybase (ASA, ASE),
 • EJB 3,
 • Hibernate,
 • Spring framework,
 • JSF + Primefaces/Dojo, Struts, JSP,
 • Sybase Power Builder,
 • wyszukiwanie pełnotekstowe z wykorzystaniem projektu Lucene,
 • silnika raportowania QlikView, BusinessObjects, JasperReports,
 • iText, Apache FOP,
 • iOS dla iPada, iPhone, iPod'a.